کد تخفیف 40%: nowroz1399 را در خرید خود اعمال کنید و لذت ببرید

هاست ابری بی رقیب در سرعت و کیفیت ,دیتاسنتر اسیاتک و پارس انلاین
 • Iran Host 500MB

  79,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 500MB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر
 • Iran Host 1GB

  1,290,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 1GB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر
 • Iran Host 2GB

  237,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 2GB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر
 • Iran Host 3GB

  316,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 3GB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر
 • Iran Host 4GB

  395,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 4GB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر
 • Iran Host 5 GB

  474,000/سالیانه
  سفارش دهید
  • 5GB SSD فضا
  • نامحدود ترافیک ماهیانه
  • LiteSpeed وب سرور
  • کلود لینوکس سیستم عامل
  • ایران لوکیشن
  • اسیاتک دیتاسنتر